fbpx
sonda_para_drenaje

Sonda para Drenaje (Tom Fac firts)

571_sonda_nut_enteral_tom_fac-firts

Sonda para nutrición enteral (Tom fac firts)

548_sonda_asp_mucus_tom_fac

Sonda para aspiración de mucus (t/K 31) (Tom Fac)

547_sonda_asp_mucus_tom_fac-firts_tk309_1706344899

Sonda para aspiración de mucus (t/K 29 y 30) (Tom Fac)

sonda_asp_mucus_tom_fac

Sonda para aspiración de mucus (t/K 32/33/35) (Tom Fac)

sonda_intub_gastrica_tom_fac

Sonda para intubación gástrica (Tom Fac)

sonda_intub_gastr_tom_fac

Sonda para intubación nasogástrica (Tom Fac firts)